ZÁPIS 2019/2020


Ředitelka Mateřské školy Včelka Líšná oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne:


7. května 2019

v době od 8.00 do 14.00 hodin

v kanceláři Mateřské školy Líšná


K zápisu vezměte:

- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem

 - rodný list dítěte

- platný občanský průkaz zákonného zástupce


Formuláře k zápisu jsou k vytisknutí na stránkách MŠ.


Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:


1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy, tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 a děti s OŠD

         7 bodů

2. Bydliště dítěte v Líšné

          4 body

3. Věk dítěte:   4 roky dosažené k 31. 8. 2019

          3 body

                           3 roky dosažené k 31. 8. 2019

          2 body

                           2 roky dosažené k 31. 8. 2019

          1 bod

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijat a bude se v MŠ vzdělávat i v následujícím roce

            1 bod


Postup: 

 

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.


Dagmar Mikešková

statutární zástupce

 

 

Přihláška k nástupu do mateřské školy Včelka - pro stažení klikni na ikonu

Přihláška do MŠ
iko doku
 
Evidenční list
iko doku