Platba v MŠ Včelka od 1. září 2020

 

 

500,- Kč úplata za předškolní vzdělávání (školné).

Děti předškolní jsou od úplaty za PV osvobozeny, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Splatnost každý měsíc do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci – viz. Směrnice o úplatě za PV


500,-Kč kultura (mimoškolní akce pořádané školkou – divadla apod.)

vybírá se 1* za rok, splatnost do konce měsíce října, vybírá se celá částka jednorázově

 

 

směrnice k přečtení zde

 

 


 

 plakát Sběr baterií