Z historie obce a školy

 

   Mateřská škola se nachází v malebné vesničce Líšná mezi městem Přerov a městysem Dřevohostice.
Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1368, kdy obec zřejmě vznikla kolem roku 1360. Název se odvozuje s největší pravděpodobností od lískového křoví, může však také pocházet od slova les. Líšná patří k nejstarším obcím na Holešovsku. 
   V roce 1976 se obec spojila s Domaželicemi a tvořila její místní část. Od roku 1990  je Líšná opět katastrálně i politicky samostatnou obcí. V současnosti  je  v obci 118 čísel popisných a 250 obyvatel. Za zmínku stojí i zvonice, která je dominantou návsi a byla vystavena v roce 1860 a kříž z roku 1886. V letošním roce 15.8. 2020 byla vysvěcena na kapličku.

   Mateřská škola má dlouholetou tradici, zpočátku byla postavena jako dvoutřídní patrová škola roku 1909. Od roku 1950 byl v budově školy zřízen útulek pro menší děti. Roku 1970 byla dělána generální oprava celé budovy, která spočívala ve výměně oken a provedena brizolitová fasáda. Roku 1975 byla škola uzavřena, děti musely začít navštěvovat školu v Domaželicích a děti z dětského útulku byly přemístěny do prostor místního národního výboru, viz. Klubovna SSM. Roku 1978 se děti opět vrátily z klubovny zpět do budovy školy, která byla přestavena na velkou mateřskou školu pro tři vesnice (Líšná, Domaželice,Čechy) s dvěma odděleními a vývařovnou. Toho roku nastoupilo do mateřské školy celkem 57 dětí a kuchyň vařila a vydávala celkem kolem 180 obědů, strava byla a je rozvážena pro děti základních a mateřských škol v Domaželicích a Beňově.

   Školka je vyhledávána i okolními vesnicemi a městy, pro její zdravé zaměření a čisté ovzduší , kdy v zimním období mají děti čistý bílý sníh bez popílku. Velkou výhodou školy je její umístění v bezprostřední blízkosti lesa, její spojení s přírodou a možností pro dostatečně dlouhé pobyty venku, kdy se probouzí v dětech láska k přírodě. Pro okolní části obcí je zajištěn mikrobus pro dovážení a odvážení dětí v konkrétních, domluvených hodinách. Školka je školou tzv. „rodinného typu“, všechny děti se znají a respektují se individuální potřeby každého.
V přízemí je umístěna první třída dětí, mladšího věku zpravidla od dvou do čtyř let, s vlastním vstupem do zahrady. Její součástí je šatna pro děti, šatna pro personál, sociální zařízení a třída spojená s hernou. Taktéž se v přízemí nachází druhý vchod (hlavní), kde je umístěna šatna pro děti staršího věku. Dále se zde nachází sociální zařízení pro pedagogické a provozní pracovníky, sklady, kancelář školní jídelny, vývařovna a ředitelna.

   V prvním podlaží je třída propojená s hernou pro děti středního a předškolního věku, zejména pro děti od 4 do 6 let, ale i děti s odkladem školní docházky. Dále se zde nachází sklad výtvarného materiálu a didaktických pomůcek, sociální zařízení pro děti, pedagogy a provozní zaměstnance. Mateřská škola se věnuje péči nejen o děti zdravé, ale i o děti s respiračními potížemi nebo speciálními požadavky na stravování.

   V druhém podlaží se nachází půdní prostory. Prostory heren umožňují vytvoření různých herních koutků a míst pro odpočinek. K tělovýchovným činnostem slouží třídy a školní zahrada, která je vybavena cvičebním náčiním a nářadím.Také je vybavena herními prvky pro každou věkovou skupinu, včetně velkého pískoviště s clonou proti slunci. Nabízí dětem i možnost dopravní plochy pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech.

   Všechny zaměstnankyně naší MŠ a ŠJ mají svou práci rády a dobře si mezi sebou rozumí. Snaží se na sobě pracovat, dále se vzdělávat a zvyšovat si svou odbornost a profesní zdatnost.