OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b)  a § 183  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  že vyhovuje žádosti  o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání na Mateřské škole Včelka, Líšná, p.o. na školní rok 2024/2025 u  těchto žadatelů:

1/24 přijat/a
2/24 přijat/a
4/24 přijat/a
5/24 přijat/a
6/24 přijat/a
7/24 přijat/a
9/24 přijat/a
11/24 přijat/a
12/24 přijat/a
13/24 přijat/a
16/24

přijat/a

 

Pokud není zveřejněno registrační číslo Vašeho dítěte, znamená to, že nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání v roce 2024/2025. Tato informace Vám bude zaslána i na uvedený e-mail a poštou na uvedenou adresu.


 

 plakát Sběr baterií