Mikrobus

 

Mateřská škola nabízí odvoz i dovoz z předem domluvených svozových míst speciálním mikrobusem. Vlastníkem vozidla je paní Lenka Kratochvílová, 724 212 811

Vlastní na tuto činnost živnostenský list. Vykazuje vozidlo k pravidelným kontrolám ředitelce školy. Technický stav vozidla, čistota, sedačky pro děti.  
V mikrobuse jezdí pedagogická pracovnice, která zajišťuje dohled nad dětmi a komunikaci s rodiči při předávání dítěte.  Za děti  odpovídá v době převozu řidič mikrobusu.

Výhodou je, že se mohou k nám, do Mateřské školy Včelka,  hlásit děti nejen z Líšné, ale i z okolních vesnic a okresního města Přerova.

 

Ceník mikrobusu

 

 

cena v kč *

Místo přebírání dítěte  

570

Domaželice, Čechy 

600

Prusy 

700

Přerov, Želátovice 

1320

Sourozenci Přerov 

1120

Sourozenci Prusy 

1060

Sourozenci Domaželice,Čechy 

  

* cena v kč / měsíc zahrnuje cestu tam i zpět 

 

 

Příjezd dětí do MŠ, ráno Vyzvednutí dětí v MŠ, odpoledne
6.10 14.30 
6.44 15.00 
7.00 15.30 
7.44 16.00