Včeličky a berušky

 

 

Třída Včeliček a Berušek se skládá z dětí od 2-4 let. Včeličky jsou děti 2-3leté, tedy děti, které „čerstvě“ nastoupily do školky. Berušky jsou již zaběhlé děti-tedy děti, které jsou ve školce už rok.

Tato třída je zaměřena především na seznámení s novým prostředím, adaptaci, schopnosti odloučení od rodiny a integrování mezi ostatní děti. K tomu nám slouží především seznamovací hry, říkanky s ukazováním, písničky, tanečky a společné hraní.

Třídu Včeliček a Berušek provází roční plán „Rok s krtkem“, kdy jsou činnosti často provázeny příběhy krtka (který je dětem velmi blízký) a jeho kamarádů.

Také máme školková pravidla, která jsou také situovaná do „krtkových pravidel“ (učíme se je formou básniček) a slouží nám k orientaci v rutinních každodenních činnostech a v našem chování tak, abychom byli všichni spokojení, šťastní a měli jsme se rádi, protože jsme kamarádi.

Každý den zahajujeme tzv. komunitním kruhem, kde se všichni pozdravíme, představíme a řekneme si, co nás dneska čeká.

Řízené činnosti se prolínají všemi vzdělávacími oblasti:

 

1. biologická (dítě a jeho tělo)

2. psychologická (dítě a jeho psychika)

3. interpersonální (dítě a ten druhý)

4. sociálně-kulturní (dítě a společnost)

5. environmentální (dítě a svět), které jsou realizovány specifickými činnostmi:
tělovýchova, rozumová výchova, hudební, výtvarná, dramatická a literární činnost. Děti se seznamují s okolními předměty, které využíváme-předměty denní potřeby, hudebními nástroji, výtvarnými činnostmi a pomůckami, učí se poslouchat pohádku a spolupracovat s ostatními. Rozumová část je na elementární úrovni-seznámení se základními vědomostmi z různých oblastí.

Dbáme na to, aby se dítko umělo představit, znalo své bydliště a vědělo, kolik má roků. Začínáme počítat do 10, poznáváme barvičky, učíme se roční období, dny v týdnu, poznáváme počasí.

Děláme cvičení na uvolnění zápěstí, učíme se správně držet tužku a rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku různými cvičeními.

Každý měsíc nás provází minimálně jeden projektový den, viz. prezentace Včeličky a Berušky.