Motýlci a mravenečci

 

Třída Motýlků a Mravenečků se skládá z dětí od 4-7 let. Motýlci jsou děti 4-5leté a mravenečci, jsou naši předškoláci, tedy děti 6-7leté.

Tato třída je zaměřena na prohlubování elementárních poznatků, rozšiřování vědomostí z různých oblastí a jejich aplikování na prožitkových aktivitách. Každý měsíc nás provází minimálně jeden projektový den, viz. prezentace Motýlci a Mravenečci.

Každý den zahajujeme tzv. komunitním kruhem, kde se všichni pozdravíme, představíme a řekneme si, co nás dneska čeká.

Naše řízené činnosti se prolínají všemi vzdělávacími oblastmi:

 

1. biologická (dítě a jeho tělo)

2. psychologická (dítě a jeho psychika)

3. interpersonální (dítě a ten druhý)

4. sociálně-kulturní (dítě a společnost)

5. environmentální (dítě a svět), které jsou realizovány specifickými činnostmi:
tělovýchova, rozumová výchova, hudební, výtvarná, dramatická a literární činnost.

 

Několikrát v týdnu děláme pracovní listy, grafomotorická cvičení a cvičení na uvolnění zápěstí a rozvoj jemné a hrubé motoriky. Učíme se počítat do 15 až 20, dle schopnosti dětí, poznáváme geometrické tvary, jmenujeme dny v týdnu a učíme se měsíce.

Děti mají možnost přihlásit se do angličtiny, kde se děti seznamují se základní slovíčky a frázemi.

Předškolní děti-Mravenečci, procházejí také tzv. metodou dobrého startu, kterou mají jednou týdně.

 


Zodpovědnost, samostatnost a sebeobsluha

 

 

Ve třídě dbáme na samostatnost dětí. Každé ráno se při příchodu děti „zapisují“, kdo je ve školce. K tomu nám slouží speciální tabule se značkami, na kterou si každé dítko, které přišlo do školky, připne panáčka (holčičku-chlapečka) ke své značce.

Každý den si také určujeme „hospodáře“, kteří mají při svačinkách a obědech službu a učí se tak samostatnosti, sebeobsluze a ochotě pomáhat-rozdávají tácky, pití, příbory.

Každý týden máme tzv. mazací středy, kdy si děti samy namažou chleba, rozdají si čaje. V průběhu dne se samostatně obsluhují při pitném režimu- nalévají si vodu, čepují si čaj z várnice.

Ve školce máme také školková pravidla, která se učíme formou básniček a slouží nám k orientaci v rutinních každodenních činnostech a v našem chování tak, abychom byli všichni spokojení, šťastní a měli jsme se rádi, protože jsme kamarádi.

Naše pravidla: odpočinkové, srdíčkové, pusinkové, šnečkové, hračkové, talířkové a kapičkové pravidlo.