Režim dne

 

 Provozní doba mateřské školy 6.00 - 16.00 hod

 

Třída 1. Včeličky


 

6.00 - 8.40  
 • Společné scházení dětí v I. oddělení, příjezdy svozů dle rozpisu
   
 • 7.00 odchod dětí z II. Oddělení do své třídy

 
 • povídáš, povídám, povídáme – individuální procvičení
 • komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

8.40 - 9.00  
 • pohybová aktivita

   
 • námětová tělovýchovná chvilka,
  jógová a relaxační cvičení

9.00 – 9.15

 
 • hygiena
   
 • svačina

9.15 – 9.45

 
 • plnění úkolů třídního plánu
   
 • řízená činnost
9.45 - 11.45  
 • pobyt venku
   
   
 • hry a činnosti na školní zahradě
 • poznávací vycházky, exkurze

 • sportovní aktivity

 • výlety

11.45 – 12.15

 
 • hygiena
   
 • oběd

12.15 – 14.15

 
 • odpočinek
   
 • četba na pokračování
 • poslech relaxační hudby, ukolébavky

14.15 – 14.25

 
 • hygiena
   
 • svačina

14.25 – 16.00

 
 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové
 • individuální hry a činnosti
 • dokončení dopoledních činností
 • povídáš, povídám, povídáme - individuální procvičení
 • zájmové kroužky a aktivity
 • námětové hry
 • společné rozhovory s dětmi a rodiči
 • postupné rozcházení dětí, odjezdy svozů dle rozpisu

 


 

Individuální změny budou přizpusobeny dle aktuálních podmínek a možností.

Den v MŠ je pružně přizpůsobován potřebám dětí.

 

Provozní doba mateřské školy 6.00 - 16.00 hod

 

Třída 2. Motýlci


6.00 - 7.00  
 • Společné scházení dětí v I. oddělení, příjezdy svozů dle rozpisu
   
 • povídáš, povídám, povídáme – individuální procvičení

 • komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

7.00 - 8.05  
 • 7.00 -přechod dětí do třídy motýlku a mravenečků, 

  příjezdy svozů dle rozpisu

 
   
 • komunitní kruh

 • hry a činnosti podle volby dětí

 • individuální práce s dětmi

 • plnění úkolů třídního plánu

8.05 - 8.25  
 • pohybová aktivita
   
 • námětová tělovýchovná chvilka,
  jógová a relaxační cvičení

8.25 – 8.35

 
 • hygiena
 
   
 • svačina

8.35 – 9.15

 
 • plnění úkolů třídního plánu

 
   
 • řízená činnost

9.15 - 11.15  
 • pobyt venku
   
   
 • hry a činnosti na školní zahradě

 • poznávací vycházky, exkurze

 • sportovní aktivity

 • výlety

 

11.15 – 11.45

 
 • hygiena
 
   
 • oběd

11.45 – 13.45

 
 • relaxace
 
   
 • četba na pokračování
 • poslech relaxační hudby, ukolébavky

 • individuání činnost x dokončení činností z ranních aktivit

13.45 – 13.55

 
 • hygiena

 
   
 • svačina

13.55 – 15.00

 
 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové

 • individuální hry a činnosti

 • dokončení dopoledních činností

 • povídáš, povídám, povídáme – individuální procvičení

 • zájmové kroužky a aktivity

 • námětové hry

 • společné rozhovory s dětmi a rodiči

 • postupné rozcházení dětí

 • 15.00 přechod do třídy broučků a berušek, odjezdy svozů dle rozpisu

15.00 - 16.00  
 • odpolední aktivity – volné hry – individuální x skupinové

 • individuální hry a činnosti

 • námětové hry

 • společné rozhovory s dětmi a rodiči

 • postupné rozcházení dětí, odjezdy svozů dle rozpisu

 


 

Individuální změny budou přizpusobeny dle aktuálních podmínek a možností.

Den v MŠ je pružně přizpůsobován potřebám dětí.