Časová osnova dne

 

 

Třída 1. včeličky a berušky

 

6.00 –

8.15

 

  ranní kruh, volné hry dětí

8.15 –

8.30

 

  tělovýchovná chvilka

8.30 –

8.50

 

  dopolední svačina

8.50 –

11.25

 

  dopolední řízené činnosti (pobyt venku dle počasí zpravidla 2 hodiny)

11.25–

12.00

 

  oběd

12.00–

12.30

 

  hygiena, převlékání dětí do pyžama

12.30–

13.45

 

  odpočinek dětí

13.45–

14.15

 

  hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.15–

14.35

 

  odpolední svačina

14.35–

16.00

 

  řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí

 

 

Třída 2. motýlci a mravenečci

 

 

6.00 – 8.40

    ranní kruh, volné hry dětí

8.40 – 9.00

    tělovýchovná chvilka

9.00 – 9.20

    dopolední svačina

9.20 –12.00

    dopolední řízené činnosti (pobyt venku dle počasí zpravidla 2 hodiny)

12.00–12.30

    oběd

12.30–13.00

    hygiena, převlékání dětí do pyžama

13.00–14.00

    odpočinek dětí

14.00–14.25

    hygiena dětí, převlékání, činnosti na protažení těla, pohybové hry

14.25–14.40

    odpolední svačina

14.35–16.00

    řízené činnosti, volné hry dětí ve třídě, či na školní zahradě – dle počasí

Od 15.10

    odjezdy dětí mikrobusem