Plán akcí na školní rok 2019 / 2020

 

 

Tabulka celoročních akcí

 

měsíc

datum

obsah

čas

částka

Září
 • Den otevřených dveří ZD Moštěnice - školáci

 • pohádka ve školce – paní učitelky

dopoledne
14.9.
 • Den čokolády
15.9.
 • Putování za zvířátky – akce pro rodiče s dětmi,v areálu školní zahrady
15.00 hod
 • Drakiáda – kopec Bodlák, akce pro rodiče s dětmi

15.00 hod

 • depistáž dětí – logopedie, školní zralost

25.9.
 • evropský den jazyků

říjen

5.10.

 • kouzelník Šindelář v MŠ

8.45 hod

50,-

26.10.
 • záhada dědečkova dvorku - maňáskové divadlo
9.00 hod 2400,-
27.10.
 • dýňování + stezka odvahy, opékání špekáčků
15.00 hod
29.10. - 30.10.
 • podzimní prázdniny

listopad

11.11. • sv. Martinský průvod – jízda po obci, rozdávání přání

Dopoledne

18.11.
 • vánoční focení - Blaťák
27.11.
 • rozsvěcování vánočního stromu na školní zahradě, jarmark – areál Trávníky
16.00 hod
 • rozsvěcování vánočního stromu na školní zahradě, jarmark – areál Trávníky
 
   
 • vystoupení pro seniory - Líšná

 • vánoční vystoupení Čechy

15.00 hod  
30.11.
 • loutkové divadlo
dopoledne 40,-

prosinec

4.12.

 • Mikulášská nadílka

dopoledne

21.12.
 • Vánoční nadílka
dopoledne
25.12.
 • vánoční zpívání na návsi
23.12. - 3.1. 2021
 • vánoční prázdniny – uzavření MŠ

leden

12.1.

 • zážitkový stan – korálový útes

 • sněhové dovádění

 • kloboukový den

9.00 hod

10.00 hod

65,-

29.1.
 • pololetní prázdniny

únor

2.2.

 • divadlo M. Borošová

 • hračkový den

 • masopust v MŠ, karneval

9.00 hod

50,-

8.2. - 14.2.
 • jarní prázdniny

březen

8.3.

 • divadlo – Já nic, já muzikant

 • schůzka s rodiči – školní zralost

 • vynášení zimy „Moreny“

 • probouzení studánky

 • návštěva místní knihovny

8.30 hod

15.00 hod

50,-

22.3.
 • den vody
 • návštěva 1. třídy v ZŠ Domaželice

duben

1.4. - 2.4.

 • velikonoční prázdniny

 • plavání – bazén Přerov (10 lekcí)

 • focení k svátku matek

12.4.
 • maňáskové divadlo – dobrodružství myšky Bezušky
10.30 hod 45,-
 • velikonoční dílny pro rodiče
15.00 hod
22.4.
 • den země
23.4.
 • probouzení raků
30.4.
 • slet čarodějnic

květen

 • plavání – bazén Přerov (10 lekcí)

 • Hračkový den
19.5.
 • skotančení s Verčou
9.00 hod 55,-
 • kácení máje x svěcení kapličky
 • cannisterapie
50,-
 • dravci
50,-
 • pohádkový les – akce pro rodiče s dětmi
15.00 hod
31.5.
 • den dětí

červen

 • plavání – bazén Přerov (10 lekcí)

 • Výlet
 • dopolední výlety po okolí
25.6.
 • Loučení se školáky – Adorea, Olomouc
15.00 hod

 

 

Modrá – akce školky – divadla, tancování, muzikoterapie, apod. - placená animační forma

červená – akce školky pro rodiče s dětmi

černá – akce školky – nadílky, focení, depistáž s odborníkem, malé výlety, apod.

zelená – prázdniny

oranžová – světové dny